martes, 11 de diciembre de 2012

Quan 16 mesos es tornen 77


Vaig cobrir l’acte d'instal·lació de la primera pedra del Teatre Tarragona. Era juny del 2006 i es va anunciar que seria una obra de 16 mesos, que per tant s’hauria d'haver estrenat a l’octubre del 2007. Afegim-hi, si voleu, un retard raonable. Així ens va, en aquest país, quan comptem que el retard com a tal, en certa proporció, és raonable, inevitable, i cal comptar-hi, però per desgracia la cosa és així. Afegim, deia, un retard raonable. D’un 10% del temps previst, posem per cas. Ens anem fins als 18 mesos, aproximadament. D’acord, desembre del 2007. Era Nadal, perfecte. Deixem-ho per passat Festes. Gener, màxim febrer del 2008. A tot estirar.

Foto presa per mi mateix el 29 de juny del 2006. Joan Miquel
Nadal i Ferran Mascarell, posant la primera pedra del
Teatre Tarragona. Foto: ACN